Adler Ski Centrum s.r.o.

Výpůjční řád koloběžek

Zde jsou podmínky, za kterých naše společnost půjčuje koloběžky a příslušenství. Formulář obdržíte k podpisu při osobní návštěvě v naší půjčovně.
 
 • Předmět je možné vypůjčit jen po předložení občanského průkazu nebo cestovního pasu a složení příslušné kauce v hotovosti
 • Předmět je možno vypůjčit na dobu dohodnutou se zákazníkem
 • Cena za vypůjčení je splatná okamžikem vypůjčení
 • Nevrátí-li zákazník vypůjčený předmět do 3 dnů ode dne doručení písemné upomínky, bude vymáhání škody předáno soudu
 • Předání vypůjčeného předmětu třetí osobě je zakázáno!
 • Zákazník je povinnen ověřit si technický stav vypůjčeného předmětu před úhradou ceny za vypůjčení
 • Při poškození nebo ztrátě vypůjčeného předmětu je zákazník povinnen tuto skutečnost okamžitě ohlásit v půjčovně
 • V případě předčasného vrácení vypůjčeného předmětu bude zákazníkovi vráceno 40 %z ceny za zbývající dny
 
Prohlašuji,
 • že jsem se seznámil s ceníkem půjčovného
 • že jsem se seznámil s výpůjčním řádem
 • že budu chránit vypůjčené předměty před poškozením
 • že vypůjčené předměty vrátím ve smluvené lhůtě
 • že uhradím zvýšené půjčovné při pozdním vrácení
 • že uhradím škody vzniklé poškozením nebo ztrátou vypůjčených předmětů, dle odstavce "cena předmětu"
 • že souhlasím s projednáváním veškerých soudních sporů, spojených s vypůjčením předmětu, u soudu v Jablonci nad Nisou

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely registrace uživatelského účtu


Udělujete tímto souhlas firmě Ski Centrum Adler, s.r.o. nebo firmě Centrum Adler, s.r.o., se sídlem Bedřichov 272 468 12 Jablonec nad Nisou, IČ 25421409., zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka C 17267. (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovával/a následující osobní údaje:
 • jméno a příjmení
 • emailovou adresu
 • telefonní číslo

Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem:
 • Zpracování rezervace sportovního vybavení

Souhlas udělujete na zpracování po dobu 5 let a to za účelem:

 • Zpracování rezervace sportovního vybavení
Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů. 

Osobní údaje nebudou předány mimo území EU.

Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to a to zasláním dopisu, emailu s žádostí o odstranění.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, toto zpětvzetí bude mít za následek odstranění uživatelské registrace z databáze včetně s tím spojených osobních údajů
požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává
vyžádat si u Správce přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii
u automatizovaně zpracovaných osobních údajů na jejich přenositelnost
nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování
požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů
na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením
v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

  

 

 

 

Aktuální informace:

 

 


30.8.2020

Vstup do půjčovny je možný pouze se zakrytýmí ústy a v maximálním počtu dvou osob. Děkujeme za pochopení.


30.8.2020

Aktuální oteevírací doba: Pondělí-Úterý ZAVŘENO, Středa-Neděle 8.30-16.30.

 

 

 

Kudyznudy.cz - tipy na výlet